Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2020

Sprzedaż drewna - gatunek: sosna, jesion, buk

GK.6164.1.2020

Gostyń, dnia 8 stycznia 2020 r.

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI DREWNA

GAT. SOSNA, JESION, BUK.

 

I. Burmistrz Gminy Gostyń zgodnie z § 4. Zarządzenia Nr 56/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Gostyń podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gostyń posiada do sprzedaży drewno:

1. Wykaz drewna na sprzedaż stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie wniosków (rezerwacji) o sprzedaż drewna WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 17.

III. Zgłoszenie (rezerwacja) powinno zawierać: imię i nazwisko, nr stosu, którym nabywca jest zainteresowany. Wniosek (rezerwacji) o sprzedaż drewna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się, że o sprzedaży drewna będzie decydowała kolejność wpływu wniosków.

IV. Po dokonaniu pisemnego złożenia wniosku i uzyskaniu informacji, że dany stos jest wolny i można go zakupić, potencjalny Nabywca zobowiązany jest wnieść opłatę w całości na konto Gminy Gostyń:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

tytułem „Wpłata za zakup drewna nr drewna

w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Po dokonaniu wpłaty kopie dowodu zapłaty należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej pok. nr 17.

W przypadku niedokonania zapłaty za zarezerwowany stos w podanym wyżej terminie – stos ten uznaje się za wolny, który podlega dalszej sprzedaży.

V. Informujemy, że drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać w każdy piątek miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej.

VI. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca przekazania należy do Nabywcy.

VII. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna z miejsca jego składowania będzie Protokół przekazania/sprzedaży drewna”, spisany podczas wydawania drewna. Faktura zostanie przesłana Nabywcy niezwłocznie po przekazaniu ww. protokołu do Wydziału Finansowego.

VIII. Wszelkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Wrocławskiej 256, Wydział Gospodarki Komunalnej pok. nr 17 pod numerem tel.  65 575 21 37 w godzinach pracy Urzędu.

 

Sprzedaż drewna zakończona.

https://gostyn.pl/Sprzedaz_drewna_-_gatunek_sosna__jesion__buk.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl