Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 września 2018

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

We wtorek 25 września 2018 roku w sali konferencyjnej gostyńskiego ratusza odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gostyń. Początek o godzinie 16.00.

W programie znajdzie się szkolenie dotyczące wypełniania ofert realizacji zadania publicznego i prawidłowego rozliczania dotacji. Tego dnia, podczas spotkania, przeprowadzone zostaną także konsultacje z organizacjami pozarządowymi na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”.

https://gostyn.pl/Spotkanie_z_organizacjami_pozarzadowymi_39727.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl