Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 kwietnia 2024

Spotkanie informacyjne – tworzenie nowych miejsc pracy

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego wraz ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna zaprasza na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się w środę 10 kwietnia od godziny 16.00 do 18.00. Tematem będzie tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - np. seniorów, osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością, czy po urlopie macierzyńskim. Prowadząca opowie o tworzeniu nowych miejsc pracy i bezzwrotnych środkach, które można na ten cel otrzymać. Omówi warunki przyznawania i kwoty. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat przedsiębiorstw społecznych i posłuchają o konkretnych przykładach z terenu naszego subregionu. Spotkanie odbędzie się przy ul. Polnej 63 w Gostyniu, w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

https://gostyn.pl/Spotkanie_informacyjne_-_tworzenie_nowych_miejsc_pracy_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl