Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2015

SWPPG – nabór na stanowisko ds. wsparcia eksportu

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. wsparcia eksportu. Kandydaci mogą składać dokumenty do 8 stycznia 2016 r.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego jest instytucją powołaną przez jednostki samorządu terytorialnego. Świadczy standaryzowane usługi mające na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu gostyńskiego. Ośrodek specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw.

Kandydaci powinni legitymować się wykształceniem wyższym i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. tworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju eksportu w powiecie gostyńskim, promocja przedsiębiorstw eksportowych poza granicami kraju oraz wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw proeksportowych.

Oferty można składać w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 1 Maja 13/3 w Gostyniu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gospodarka@gostyn.pl. Więcej informacji na temat wymagań na stanowisko ds. wsparcia eksportu oraz zadań jakie będą realizowane na stanowisku pracy można znaleźć na stronie www.gospodarka.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/SWPPG_-_nabor_na_stanowisko_ds__wsparcia_eksportu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl