Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 grudnia 2020

Rusza rekrutacja do miejskiego żłobka

Rusza pierwszy nabór do miejskiego żłobka, który rozpocznie działalność z początkiem 2021 roku w budynku Szkoły Muzycznej na ul. Strzeleckiej w Gostyniu. Rodzice mają czas do środy 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.30 na złożenie niezbędnych dokumentów. Do żłobka przyjętych zostanie 20 dzieci w wieku do 3 lat.

Dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu-dokumenty rekrutacyjne” można składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych (Rynek 2, 63-800 Gostyń) Ogłoszenie wyników rekrutacji planuje się na 20 stycznia 2021 roku. O przyjęciu do Żłobka Miejskiego w Gostyniu decyduje kolejno najwyższa liczba punktów rekrutacyjnych, w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data i godzina). Regulamin, harmonogram i załączniki do zgłoszenia można pobrać poniżej.

Uruchomienie miejskiego żłobka współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020. Biuro projektu mieści się w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Gostyń. Celem głównym projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Gostyń oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Rusza_rekrutacja_do_miejskiego_zlobka.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl