Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 lutego 2021

15 lutego rusza nabór do przedszkoli

W poniedziałek 15 lutego rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli w Gostyniu i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na terenach wiejskich na rok szkolny 2021/2022. Wnioski można składać do piątku 26 lutego 2021 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci urodzone w 2015 roku podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, a urodzone w 2016, 2017 i 2018 roku mają prawo do wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Gostyń.

Do czwartku 4 marca 2021 roku dyrektorzy przedszkoli i szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice lub opiekunowie prawni w terminie od czwartku 4 marca 2021 roku do wtorku 9 marca 2021 roku powinni złożyć w przedszkolu, szkole, do której dziecko zostało przyjęte pisemne potwierdzenie woli przyjęcia. W środę 10 marca 2021 roku dyrektorzy poinformują rodziców o wynikach naboru poprzez wywieszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w:

 • Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 00 45,
 • Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 31 06,
 • Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 12 88,
 • Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 39 96,
 • Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 13 62,
 • Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu pod numerem 65 575 14 31,
 • Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie pod numerem telefonu 65 571 81 70,
 • Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie pod numerem telefonu 65 571 03 27,
 • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie pod numerem telefonu 65 572 09 39,
 • Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli pod numerem telefonu 65 572 30 65,
 • Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie pod numerem telefonu 65 572 06 14.

https://gostyn.pl/Rusza_nabor_do_przedszkoli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl