Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 października 2021

Rusza "@Poczta zaufania" w szkołach

Od października 2021 roku gmina Gostyń uruchamia e-mailowy system pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży pod nazwą „@Poczta zaufania”.

W ramach realizacji zadania do każdej szkoły zakupiona została skrzynka, która umieszczona zostanie w widocznym miejscu i do której uczniowie będą mogli wrzucać kartki ze swoim adresem e-mailowym i prośbą o kontakt psychologa.

E-mailowy system pomocy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które doświadczają problemów w szkole, w domu, nie radzą sobie z nauką czy w kontaktach z rówieśnikami; czujących potrzebę porozmawiania o dojrzewaniu, miłości, odczuwanych emocjach, ale z jakiegoś powodu niemających możliwości osobistego zgłoszenia się do psychologa albo jeśli łatwiej jest im napisać o swojej sytuacji, niż przedstawić w trakcie rozmowy w cztery oczy.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna” finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://gostyn.pl/Rusza__Poczta_zaufania_w_szkolach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl