Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 marca 2019

Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie dróg

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonoga do końca sierpnia 2019 roku odpowiedzialne będzie za bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń. Prace kosztować będą ponad 380.000 zł, a wyremontowane nawierzchnie zostaną objęte 36 miesięcznym okresem gwarancji.

Na ogłoszony przez burmistrza Gostynia przetarg wpłynęły 3 oferty. Korzystniejszą pod względem ceny i okresu udzielonej gwarancji złożyło przedsiębiorstwo z Grabonoga.

W ramach zadania wykonane zostaną cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznej masą asfaltową, cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami, profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną oraz remonty nawierzchni tłuczniowej. Prace rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie marca 2019 roku.

https://gostyn.pl/Rozstrzygnieto_przetarg_na_biezace_utrzymanie_drog_40251.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl