Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2019

Ponad 1,2 mln zł dla NGO

Przyznano 33 dotacje na realizacje zadań publicznych, które w 2019 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. NGO otrzymały wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln zł, a to nie wszystkie dotacje, jakie w tym roku, organizacjom pozarządowym planuje przyznać gostyński samorząd.

Złożone oferty zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Na tej podstawie burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

-        Klub Sportowy „Start” – „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków klubu w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych” – 35.000 zł,

-        Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO – „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gostyń” – 6.400 zł,

-        Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły” – „Nie nudzę się – uprawiam sport” – 9.000 zł,

-        Stowarzyszenie GCB Gostyń – „Aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Gminy Gostyń” – 7.000 zł,

-        Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Gostyniu przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 10.000 zł,

-        Stowarzyszenie Gostyński Futsal – „Turnieje halowe i półkolonie futsalowe z fitnesem i aikido” – 5.000 zł,

-        Kolarski Klub Sportowy – „Zawody kolarskie w Gostyniu” – 25.000 zł;

-        Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Gala Sportów Walki GSW 16 i GSW 17” – 12.000 zł,

-        GOSTYŃ EASY TRAIL – „Bieganie trailowe – sport przyjazny dla wszystkich” – 5.000 zł,

-        Klub Sportowy Solid Sport – „SOLID ROAD Gostyń (13.07.2019) oraz SOLID MTB Maraton Gostyń (14.07.2019)” – 10.000 zł,

-        MKS Kania Gostyń Sp. z o.o. – „III Turniej Kania CUP 2019” – 8.000 zł,

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Czachorowie – „OSP na sportowo” – 4.000 zł.

  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

-        Fundacja MIEJSCE MOJE – „X Gostyńska Gra Miejska – O wolną Polskę – Gostyń 1982” – 11.000 zł,

-        Forum Demokratyczne – „VII Rodzinny Rajd Smerfów” – 5.240 zł,

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Czachorowie – „OSP z kulturą” – 4.000 zł,

-        Parafia pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu – „Rzym i jego prowincje. Co Europa zawdzięcza Cesarstwu Rzymskiemu? Dziedzictwo o które musimy zadbać” – 5.000 zł,

-        Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – „Organizacja XIV Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019” – 28.000 zł.

  • Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:

-        Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu – „Nie pytajmy co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” – 3.068 zł,

-        Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Pamiętamy o przeszłości” – 3.430 zł.

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej

-        Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Stacji Socjalnej” – 13.000 zł,

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności:

-        Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Banku Żywności” – 16.000 zł.

  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

-        Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” w Poznaniu – „VI Festiwal Lutniowy „Najkrótsza Noc Długoraja” Gostyń 2019” – 14.300 zł,

-        Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Muzyka łagodzi obyczaje – rozwój i doskonalenie zespołu wokalno-instrumentalnego MELODIA przy GUTW” – 8.700 zł,

-        Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w Gostyniu – „Działalność Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń” – 44.000 zł.

  • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja emerytów, rencistów i inwalidów:

-        Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior z inicjatywą” – 6.250 zł;

-        Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Gostyniu – „Integracja emerytów, rencistów i inwalidów” – 5.500 zł.

  • Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

-        Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NIE SAMI” – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 6.200 zł,

-        Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA w Gostyniu – „Halliwick, Bobath, Si” – 21.960 zł,

-        Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu – „Wsparcie społeczno–rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” – 13.080 zł,

-        Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 7.000 zł,

-        Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – „Pasja – szansą na ciekawe życie” – 10.934 zł.

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:

-        Spółdzielnia Socjalna „Arka” – „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” – 729.040 zł,

-        Spółdzielnia Socjalna „Arka” – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” – 137.810 zł.

https://gostyn.pl/Rozstrzygnieto_konkursy_i_przyznano_dotacje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl