Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 grudnia 2022

Rozpoczęli kolejną kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej

W środę 21 grudnia 2022 roku odbyła się inauguracyjna sesja XI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu. Sesja do wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu prowadzona była przez "radną seniorkę ”, czyli Wiktorię Kamień.

Po złożeniu ślubowania przez radnych głos zabrał zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski, który życzył nowym radnym wielu sukcesów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz ciekawych pomysłów do realizacji. Następnie Młodzieżowa Rada Miejska zajęła się wyborem Prezydium. W wyniku głosowania tajnego wybrano:

- Kacpra Małyszka na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej,

- Polę Wesoły na Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej,

- Jana Adamczaka na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu trwać będzie 3 lata.

https://gostyn.pl/Rozpoczeli_kolejna_kadencje_Mlodziezowej_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl