Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 stycznia 2020

Rozpoczął się nabór do gminnych przedszkoli

Rozpoczął się nabór do publicznych przedszkoli w Gostyniu i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na terenach wiejskich na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać do piątku 24 stycznia 2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci urodzone w 2014 roku podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, a urodzone w 2015, 2016 i 2017 roku mają prawo do wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Gostyń.

Do czwartku 30 stycznia 2020 roku dyrektorzy przedszkoli i szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice lub opiekunowie prawni w terminie od czwartku 30 stycznia 2020 roku do wtorku 4 lutego 2020 roku powinni złożyć w przedszkolu, szkole, do której dziecko zostało przyjęte pisemne potwierdzenie woli przyjęcia. W środę 5 lutego 2020 roku dyrektorzy poinformują rodziców o wynikach naboru poprzez wywieszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w:

  • Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 00 45,
  • Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 12 88,
  • Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 39 96,
  • Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 13 62,
  • Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie pod numerem telefonu 65 571 81 70,
  • Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie pod numerem telefonu 65 571 03 27,
  • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie pod numerem telefonu 65 572 09 39,
  • Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli pod numerem telefonu 65 572 30 65,
  • Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie pod numerem telefonu 65 572 06 14.

https://gostyn.pl/Rozpoczal_sie_nabor_do_gminnych_przedszkoli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl