Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 sierpnia 2020

Rok szkolny tuż-tuż. Szkoły i przedszkola gotowe

Gostyńskie szkoły i przedszkola są gotowe na to, aby – mimo obowiązujących ograniczeń i obostrzeń – we wtorek 1 września przyjąć uczniów i wychowanków. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

Podczas spotkań dyrektorów samorządowych jednostek oświatowych, omówiono procedury związane z funkcjonowaniem poszczególnych szkół i przedszkoli oraz wszystkich budynków oświatowych od 1 września. Uzgodniono ogólne zasady w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu ustalono tryb współpracy. Dyrektorzy będą na bieżąco monitorować sytuację i – o ile zajdzie taka potrzeba – natychmiast reagować.

Ponieważ niektóre przepisy – z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację – są korygowane, ponadto mogą zmienić się także obostrzenia, priorytetem dla dyrektorów jest ustalenie zasad działania ich placówek w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Nie jest możliwe ustanowienie jednakowego regulaminu dla wszystkich szkół czy przedszkoli, z uwagi na specyfikę każdej jednostki, a w szczególności jej warunków lokalowych i otoczenia budynków. Z tego właśnie względu szczegółowe zasady samodzielnie ustalają dyrektorzy szkół i przedszkoli. Informacje na ten temat zamieszczane są na stronach internetowych szkół i przedszkoli, a także przekazywane za pośrednictwem elektronicznych dzienników czy specjalnych aplikacji, oraz w sposób tradycyjny. W ten sam sposób będą przekazywane wiadomości o ewentualnych zmianach. W razie jakichkolwiek wątpliwości, można zasięgnąć szczegółów kontaktując się z daną jednostką – na przykład telefonicznie.

Komplet informacji i obowiązujących aktualnie przepisów związanych z powrotem dzieci do szkół i przedszkoli znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo przygotowało też specjalny serwis zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej sprawie pytania. Z tym materiałem zapoznać się tutaj.

https://gostyn.pl/Rok_szkolny_tuz-tuz__Szkoly_i_przedszkola_gotowe.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl