Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2019

Rok 2018 w liczbach – mniej rozwodów i dzieci, ale więcej ślubów

W 2018 roku gostyński Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował więcej ślubów niż w roku poprzednim, ale mniej było urodzeń i rozwodów.

W ubiegłym roku zarejestrowano 803 urodzenia, z czego 772 dotyczyło dzieci urodzonych w Gostyniu, a 31 to transkrypcje aktów z zagranicy. Wśród noworodków było zdecydowanie więcej chłopców (397) niż dziewczynek (375). Dla swoich dzieci rodzice najczęściej wybierali imiona: Maja (27), Maria (24), Lena (20), Antoni (22), Jakub (21), Franciszek (20). Porównując rok 2018 z rokiem 2017 urodziło się 38 dzieci mniej. W 2017 roku również urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek, a rodzice najczęściej wybierali imiona: Lena, Zofia, Antoni, Jan, Jakub i Maria

Gostyński Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w ubiegłym roku 420 zgonów. To więcej niż rok wcześniej.

Jedna para więcej niż w 2017 roku zdecydowała się na zawarcie w ubiegłym rok związku małżeńskiego. Wśród młodych par (138) dominowały śluby konkordatowe. Śluby cywilne w roku 2018 to 45% zawartych małżeństw. W 2017 roku stanowiły ponad 32% wszystkich zawieranych małżeństw. W roku 2018 131 ślubów odbyło się na terenie gminy Gostyń, z czego 3 odbyły się w plenerze. A 7 to transkrypcje aktów z zagranicy.

W 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego w Gostyniu odnotował mniej rozwodów niż  w ostatnich latach, ponieważ tylko 37.  Rok wcześniej było ich 53.

https://gostyn.pl/Rok_2018_w_liczbach_-_mniej_rozwodow_i_dzieci__ale_wiecej_slubow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl