Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 czerwca 2022

Rocznica w Dreźnie: Musimy się przeciwstawić systemowi zła

W 80. rocznicę stracenia na gilotynie 12 członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Czarny Legion”, w czwartek 23 czerwca 2022 roku do niemieckiego Drezna udała się grupa gostynian, by uczcić pamięć zamordowanych tam rodaków.
Na czele delegacji stali: Grzegorz Skorupski, zastępca burmistrza Gostynia, oraz Mirosław Żywicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu. Obecna była między innymi także grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu, której „Czarny Legion” jest patronem.
Uroczystości rozpoczęły się od manifestacji oraz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy w miejscu stracenia – na Placu Monachijskim. Samorząd Drezna reprezentował Detlef Sittel, pierwszy zastępca nadburmistrza Drezna. W swoim wystąpieniu stwierdził, że aktualna sytuacja na świecie, w tym trwające wojny i konflikty, boleśnie nam uświadamiają, jak ważne jest, aby "zachowywać żywą pamięć i wyciągać z tego właściwe wnioski". Zaznaczył, że przyjaźń między Dreznem a Gostyniem winna być do tego dobrą platformą, w tym także dla uczczenia pamięci ofiar z 23 i 24 czerwca 1942 roku.
Grzegorz Skorupski podziękował drezdeńskim partnerom za pamięć o czarnolegionistach także w minionych dwóch latach, kiedy to z uwagi na pandemię nie była tradycyjnego rocznicowego wyjazdu do stolicy Saksonii. "To naprawdę ważne, że (...) gostynian z drezdeńczykami, łączy obecnie nie tylko bolesna przeszłość. Możemy być dumni z efektów wspólnie podejmowanych działań na rzecz polsko-niemieckiego pojednania" - powiedział.
Nawiązał też do bieżących wydarzeń za naszą wschodnią granicą. "Nasza wspólna obecność tutaj i hołd oddawany bojownikom ruchu oporu, którzy 80 lat temu próbowali się przeciwstawić systemowi zła, nabiera aktualnego wymiaru. My też musimy się przeciwstawiać współczesnemu systemowi zła. Wiemy już, że samo powtarzanie hasła: »Nigdy więcej wojny!«, to zbyt mało. Musimy działać, proszę Państwa! Od postawy każdego z nas zależy nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci, przyszłość naszych narodów, przyszłość Europy i świata" - dodał na zakończenie swojego przemówienia.
Chwilę zadumy i złożenie kwiatów przy pomniku straconych gostynian na nowym cmentarzu katolickim przy Bremer Strasse złożenie kwiatów i zapalenie zniczy poprzedziła dwujęzyczna modlitwa, którą poprowadził ksiądz prałat Artur Przybył.
Organizatorami obchodów 80. rocznicy byli: po stronie gostyńskiej – Urząd Miejski w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu, zaś po stronie drezdeńskiej - władze samorządowe miasta Drezna oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie Saksonii przy współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Placu Monachijskiego.

Fot. Muzeum w Gostyniu

https://gostyn.pl/Rocznica_w_Dreznie_Musimy_sie_przeciwstawic_systemowi_zla.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl