Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2016

Punkt Wsparcia w 2016 roku

Gostyński Punkt Wsparcia mieści się przy ul. Fabrycznej 1 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W punkcie dyżurują specjaliści m.in. psycholog, radca prawny i terapeuci uzależnień. W 2016 roku Punkt Wsparcia czynny będzie:

  • w poniedziałki w godz. 14.00 - 19.00 dyżur pełnić będzie psycholog Patrycja Bulińska,
  • w środy w godz. 16.00 - 19.00 dyżur pełnić będzie radca prawny Magdalena Zawieja,
  • w czwartki w godz. 16.00 - 18.00 dyżur pełnić będzie terapeuta uzależnień od narkotyków Hanna Jędrzejewska,
  • I i II wtorek miesiąca w godz. 16.30 - 20.30 dyżur pełnić będzie specjalista terapii uzależnień od alkoholu Marzena Wleklik.

Zakres pomocy świadczonej w Punkcie Wsparcia jest szeroki. Uzyskać można porady w przypadkach trudności wychowawczych dzieci i młodzieży, rozpoznawania przemocy w rodzinie, a także pomoc psychologiczną. Ponadto uzyskać można informacje o sposobach leczenia odwykowego (uzależnienie od alkoholu i narkotyków) oraz motywowania do podjęcia terapii. Prowadzone są konsultacje dla współuzależnionych, terapia indywidualna, grupowa i rodzinna. Udzielana jest też pomoc w sytuacjach kryzysowych.

https://gostyn.pl/Punkt_Wsparcia_w_2016_roku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl