Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 marca 2021

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2021 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

  1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń - Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra" – „Promyki Dobra" – „JAK DOBRZE BYĆ…- wygrajmy młodość z wartościami!” – 18 000 zł.
  2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń - Stowarzyszenie BAZA – „Świetlica Baza” – 67 000 zł.
  3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń - Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „POMAGAMY 2021” – 14 000 zł.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_41942.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl