Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 października 2021

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gostyniu.

OSP otrzymała dotację gminy Gostyń, w wysokości 4 700 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Wielopokoleniowe spotkanie Strażaków”.

 

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_42368.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl