Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 września 2021

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego, które będzie realizowane w 2021 roku przez organizację pozarządową. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie „Dom Europejski” w Gostyniu.

Oferta złożona na ogłoszony przez Burmistrza Gostynia konkurs została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową. Na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej. „Dom Europejski” otrzymał dotację w wysokości 10 000 zł na projekt zatytułowany „Integracja europejska wobec współczesnych wyzwań światowych”.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_42264.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl