Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2021

Przyznano dotacje dla NGO

 

Przyznano 29 dotacji na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

 

1.   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno - „Szkolenie dla dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej” – 4 000 zł;
 • Stowarzyszenie GCB Gostyń – „Aktywne spędzanie wolnego czasu młodzieży oraz dorosłych z Gminy Gostyń” – 3 000 zł;
 • Kolarski Kub Sportowy "Gostyń"– „Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży” – 19 500 zł;
 • Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu – „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 7 000 zł;
 • Uczniowski Klub Sportowy „KANIASIATKA”– „Turnieje siatkarskie mieszkańców gminy Gostyń” – 5 000 zł;
 • Miejski Klub Sportowy „Kania” Gostyń sp. z o.o. – „Kania Cup 2022, Talent-Pro2022 turniej dziewczynek” – 7 000 zł;
 • Stowarzyszenie Akademia Sportu "Młode Orły" – „«Zaszczep w sobie potrzebę ruchu» - ogólnodostępny program zajęć ogólnorozwojowych i specjalistycznych dla dzieci” – 7 000 zł;
 • Stowarzyszenie Gostyński Futsal – Turnieje futsalowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 1 500 zł;
 • Klub Sportowy "Start" w Gostyniu – „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków klubu w zawodach sportowych” – 26 000 zł;
 • Polski Związek Wędkarski Koło nr 178 w Gostyniu – „Otwarte zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń, Wędkarski Dzień Dziecka Krajewice 2022, Zawody Seniorów 65 plus mieszkańców gminy Gostyń” – 2 500 zł;
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Gala Sportów Walki GSW 18 i GSW 19, sobota bokserska” – 12 500 zł.

2.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – „Organizacja XVI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2022 oraz organizacja XII Świętogórskich Zaduszek Jazzowych” – 37 000 zł;
 • Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki – „Kulturalne lokalne działania lekarstwem na lepsze jutro!” – 7 270 zł;
 • Fundacja MIEJSCE MOJE – XIII Gostyńska Gra Miejska - "Walka o hutę – Gostyń 1922” – 13 000 zł.

3.   Wspierania działalności harcerskiej - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin – „Siła i moc harcerstwa Gostyńskiego” – 16 000 zł.

4.   Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:

 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu – „Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” – 2 065 zł;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Pamiętamy o przeszłości” – 3 935,60 zł.

5.   Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Stacji Socjalnej” – 18 000 zł.

6.   Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Banku Żywności” – 21 000 zł.

7.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Muzyka łączy ludzi - rozwój i doskonalenie umiejętności wokalnych członków zespołu Melodia” – 6 000 zł;
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”– „IX Festiwal Lutniowy «Najkrótsza Noc Długoraja » Gostyń 2022” – 14 000 zł.

8.   Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów:

 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior z inicjatywą 2022” – 3 500 zł;
 • Stowarzyszenie „Ja też pomagam”– „Żywioły Seniora” – 5 500 zł;
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów– „Organizacja spotkań integracyjnych” – 6 000 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu – „Centrum Rozwoju Seniora” – 3 000 zł.

9.   Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – „Halliwick, Bobath i Si” – 25 000 zł;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – „Pasja - szansą na ciekawe życie” – 12 870 zł;
 • Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 8 600 zł;
 • Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Aktywny Senior – edycja 2” – 3 488 zł.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_dla_NGO_42578.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl