Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 grudnia 2020

Przyznano dotacje dla NGO

Przyznano 34 dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2021 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • Klub Sportowy "Start" w Gostyniu – „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków klubu w zawodach sportowych” – 28 000,00 zł;
 • Uczniowski Klub Sportowy „KANIASIATKA” – „Turnieje siatkarskie mieszkańców gminy Gostyń” – 6 200,00 zł;
 • Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno - „Szkolenie dla dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej” – 4 000,00 zł;
 • Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu – „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 7 500,00 zł;
 • Stowarzyszenie GCB Gostyń – „Aktywne spędzanie wolnego czasu młodzieży oraz dorosłych z Gminy Gostyń” – 3 000,00 zł;
 • Kolarski Kub Sportowy "Gostyń" – „Zawody kolarskie w Gostyniu”- 20 000,00 zł;
 • Stowarzyszenie Akademia Sportu "Młode Orły" – „ZOSTAŃ MAŁYM MISTRZEM - nie musisz być WIELKI żeby zacząć, ale musisz zacząć żeby być WIELKIM” – 8 000,00 zł;
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Gala Sportów Walki GSW 18 i GSW 19” – 9 000,00 zł;
 • Polski Związek Wędkarski Koło nr 178 w Gostyniu – „Otwarte zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń, Wędkarski Dzień Dziecka Krajewice 2021, Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym Częstochowa 2021” – 3 000,00 zł;
 • Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS– „Nasza Dycha – VII atestowany bieg na 10 km ulicami Gostynia” – 7 700,00 zł;
 • Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia – „XVII MASOWY BIEG GOSTYŃSKI – GOSTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – 4 500,00 zł;
 • Miejski Klub Sportowy „Kania” Gostyń sp. z o.o – „Kania Cup 2021 - Mini Kania Cup” – 8 000,00 zł;
 • Uczniowski Klub Sportowy Piątka – „Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej” – 5 000,00 zł;
 • Klub Sportowy Solid Sport – „SOLID MTB Maraton Gostyń” – 6 100,00 zł.

2.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – „Organizacja XVI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2021 oraz organizacja warsztatów Qultura w barokowym klasztorze w ramach spotkania młodych Paradiso” – 37 000,00 zł;
 • Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki – „Nie oddamy nikomu naszego bogactwa kulturowego!” – 7 690,00 zł;
 • Fundacja MIEJSCE MOJE – XII Gostyńska Gra Miejska - "Nierozwiązana zagadka Adama Karskiego - Gostyń 1912” – 11 000,00 zł;
 • Forum Demokratyczne – „VIII Rodzinny Rajd Smerfów” – 5 140,00 zł.

 

3. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:

 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu – „Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” – 2 065,60 zł;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Pamiętamy o przeszłości” – 3 935,60 zł.

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Stacji Socjalnej” – 18 000,00 zł.

 

5. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans      tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Banku Żywności” – 21 000,00 zł.

6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „MUZYKA ŁĄCZY LUDZI - rozwój i doskonalenie umiejętności wokalnych członków zespołu  MELODIA” – 6 000,00 zł;
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" – „VIII Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja" Gostyń 2021” – 14 000,00 zł.

7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja emerytów, rencistów i inwalidów:

 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior z inicjatywą 2021” – 4 300,00 zł;
 • Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Gostyński senior 2021” – 6 400,00 zł;
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy- „Organizacja spotkań integracyjnych” – 7 300,00 zł.

8. Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – „Halliwick, Bobath i SI” – 22 000,00 zł;
 • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu – „Wsparcie społeczno–rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” – 13 830,00 zł;
 • Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Aktywny Senior 2021” – 3 340,00 zł;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – „Pasja - szansą na ciekawe życie” – 5 470,00 zł;
 • Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 7 000,00 zł.

9. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:

 • Spółdzielnia Socjalna „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” -999 981,80 zł;
 • Spółdzielnia Socjalna „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” – 238 770,00 zł.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_dla_NGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl