Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2021

Program „Przyjazny Samorząd”

W gminie Gostyń od stycznia 2013 roku działa lokalny program wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnościami „Przyjazny samorząd”. Uprawnia on do zakupu biletów ze  zniżką na usługi i imprezy świadczone przez jednostki organizacyjne gminy Gostyń. Ze zniżek można korzystać w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gostyń, Muzeum w Gostyniu, a także w KS Akademia Piłkarska Reissa, który udziela rabatu członkom rodzin wielodzietnych w wysokości 20 zł na każde dziecko za miesięczny abonament treningów.

Za jednorazowe indywidualne wejście do kina na seans filmowy w ramach repertuaru, beneficjenci programu zapłacą cenę najtańszego wariantu biletu na wybrany seans. Natomiast za wejście na imprezę kulturalną oraz zajęcia w sekcjach organizowanych przez GOK „Hutnik” otrzymają 20% zniżki.

Gostyńską kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Gostyń, rodziny zastępcze z terenu gminy Gostyń (sprawujące opiekę nad przynajmniej trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko się uczy) oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gostyń. W ramach programu „Przyjazny Samorząd” w latach 2019-2020 karty odebrało 1526 mieszkańców gminy Gostyń.

Aby otrzymać kartę, która uprawnia do zniżek wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, pokój nr 9). Formularz wniosku dostępny jest poniżej. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 5 lat.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Program_Przyjazny_Samorzad.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl