Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 sierpnia 2021

Poznają podstawy robotyki z „LEGO Education”

Jeszcze przed wakacjami w trzech szkołach podstawowych gminy Gostyń – „jedynce”, „piątce” i SP w Kunowie- rozpoczęła się realizacja programu profilaktycznego w ramach którego uczniowie będą poznawać m.in. podstawy robotyki.

Do realizacji programu gmina Gostyń zakupiła sprzęt oraz szkolenia dla kadry realizującej zadanie pod nazwą „LEGO Education”. Jest to kompletny system dydaktyczny dla szkół i przedszkoli, opracowany w myśl zasady „nauka poprzez zabawę”. Odznacza się rozbudowanym wsparciem merytorycznym, ze szkoleniami i materiałami dla nauczycieli skorelowanymi z podstawą programową. Dzięki naciskowi na kreatywność, współpracę i krytyczne myślenie rozwiązanie edukacyjne LEGO Education wzmacniają pewność siebie uczniów oraz rozwijają umiejętności przydatne w dorosłym życiu.

W ramach programu, podczas zajęć dodatkowych uczniowie będą poznawać podstawy robotyki, konstrukcji robotów, podstawy mechaniki, różne konfiguracje napędów. Będą instalować i konfigurować oprogramowania, budować mechanizmy różnego typu, tworzyć zaawansowane algorytmy sterowania robotem. Dodatkowo program ma pomóc w zacieśnieniu więzi koleżeńskich, budowaniu nowych relacji pomiędzy uczniami oraz uczniami a nauczycielem. Dzięki tym zajęciom dzieci będą uczyły się również kształtować pozytywne postawy w życiu społecznym oparte na umiejętności współpracy  w grupie.

Program realizowany będzie do grudnia 2021 roku, a sprzęt zakupiony do szkół pozwoli na realizację programu w kolejnych latach. Na realizację programu „LEGO Education” gmina Gostyń przeznaczyła środki w wysokości 115tys. zł.

https://gostyn.pl/Poznaja_podstawy_robotyki_z_LEGO_Education.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl