Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Poznaj zapomnianych - spotkania rekrutacyjne

Miejscowość: Gostyń
Miejsce: Biblioteka
Data rozpoczęcia: 2019-06-18 17.00
Data zakończenia: 2019-06-19

W bibliotece odbędą się dwa spotkania rekrutacyjne projektu Poznaj Zapomnianych

  • pracownia historyczno-fabularna (RPG) - wtorek 18 czerwca - godz. 17:00
  • pracownia komiksu historycznego - środa 19 czerwca - godz. 17:00

Obydwa spotkanie odbędą sie w sali biblioteki, a wstęp na nie jest wolny.


„Poznaj Zapomnianych” to kampania społeczna, promująca 3 postacie historyczne ziemi gostyńskiej: lutnistę Wojciecha Długoraja, poetę Kaspra Miaskowskiego i sekretarza królewskiego Sebastiana Grabowieckiego. W ramach kampanii działać będą dwie pracownie: Pracownia komiksu historycznego i Pracownia historyczno-fabularna.

Projekt będzie realizowany od czerwca do listopada 2019 roku. W tym czasie zostanie przeprowadzonych 30 wydarzeń kulturalnych, w tym: prelekcje edukacyjne, warsztaty tematyczne, spotkania z grami fabularnymi.

Główne cele projektu to: kształtowanie postaw patriotycznych, łączenie nauki z zabawą, pobudzanie wyobraźni, motywowanie uczestników do angażowania się w proces uczenia się, nowoczesne podejście do nauki.

Zapisy do pracowni przyjmowane są pod nr tel. 785 709 951 i w bibliotece (sekretariat). Nabór w trybie ciągłym.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra’’.

https://gostyn.pl/Poznaj_zapomnianych_-_spotkanie_rekrutacyjne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl