Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 marca 2023

Poznaj tajniki PPK

Automatycznemu zapisowi do Pracowniczych Planów Kapitałowych w roku 2023 poświęcone będzie webinarium, do udziału w którym zaprasza Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK. Zaprezentowane będą najważniejsze informacje dla pracodawców, kadr i płac. Webinarium zaplanowano na środę 15 marca 2023 roku. Rozpocznie się o 13.00 i ma potrać godzinę. Do łączności wykorzystana zostanie platforma MS Teams.
Godzinne spotkanie online prowadzone będzie przez Mateusza Kozłowskiego, regionalnego eksperta PPK Polskiego Funduszu Rozwoju - Portal PPK, który jest ustawowym operatorem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
- terminy obowiązywania deklaracji rezygnacji z PPK dla osób w wieku 18-55 lat oraz 55+;
- ustawowe zadania podmiotu zatrudniającego - wyjaśnienie obowiązku przekazywania informacji pracownikom, którzy zrezygnowali z PPK;
- objaśnienie (z przykładami), w jaki sposób naliczać wpłaty do PPK od marca 2023 roku dla osób w wieku od 18 do 55 lat oraz dla osób 55+,
- przykładowe działania, kiedy przekazywać wpłaty do PPK w związku z autozapisem 2023;
- wskazanie innych ważnych kwestii związanych z autozapisem 2023.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W celu zarejestrowania się na webinar należy dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest tutaj.
Zarejestrowane osoby otrzymają - najpóźniej w dniu wydarzenia - link do uczestnictwa w spotkaniu.

https://gostyn.pl/Poznaj_tajniki_PPK.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl