Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2022

Poznaj moją organizację – KGW w Ziółkowie

Gostyński samorząd wspólnie z KGW Krajewiczanki zainicjował akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które działają na terenie naszej gminy dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja ma przybliżyć profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, być okazją do wzajemnego poznania się, ale również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO.

W ramach kolejnej odsłony akcji „Poznaj moją organizację” prezentujemy następny aktywny podmiot III sektora - działające nieprzerwanie od 58 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Ziółkowie. W ramach tej organizacji aktywnie w ramach organizacji działa 38 kobiet, które na swoim koncie mają przygotowanie wielu spotkań integracyjnych, festynów, zbiórek dla lokalnej społeczności

Koła gospodyń wiejskich, jako element organizowania się mieszkańców terenów wiejskich mają w naszym kraju długą tradycję. Pierwsze organizacje zrzeszające gospodynie na terenie dzisiejszej Polski powstały w XIX wieku, jeszcze pod zaborami. W II Rzeczypospolitej w kraju działało kilka centrali zrzeszających różne formy związków kobiet mieszkających na terenach wiejskich, a organizacje te można było liczyć w kilku tysiącach. Po II wojnie światowej koła gospodyń wiejskich funkcjonowały równie licznie. Po 1989 roku można było w ich działaniu zauważyć pewną stagnację, gdyż traktowane były często jako relikt przeszłości. Jednak spora część kół, mimo pewnych trudności dalej funkcjonowała. Część została organizacjami pozarządowymi i korzystała z możliwości pozyskiwania dofinansowań na swoją działalność. W 2018 roku, dzięki nowej ustawie, powstała możliwość powoływania kół gospodyń wiejskich mających osobowość prawną przez rejestrację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z nowej możliwości skorzystało wiele KGW, w tym również prezentowane dzisiaj Koło Gospodyń Wiejskich w Ziółkowie.

Zapraszamy - poznaj z nami bliżej gospodynie z Ziółkowa.

KGW w Ziółkowie
KGW w Ziółkowie

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Poznaj_moja_organizacje_-_KGW_w_Ziolkowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl