Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 sierpnia 2022

Potrzebujesz pomocy w opiece nad osobą niepełnosprawną? Zgłoś się do MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu realizuje w tym roku program, którego celem jest wsparcie dla rodzin zajmujących się opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłą osobą niepełnosprawną. Gmina Gostyń otrzymała w 2022 roku dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MGOPS posiada jeszcze 3 wolne miejsca na realizację usługi w ramach programu „opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 1 wolne miejsce dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Ośrodek posiada także 3 wolne miejsca na realizację usługi w ramach programu „opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą uzyskać więcej informacji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Wrocławska 250) pod numerami telefonów: 65 300 22 49, 65 300 22 59 w godzinach pracy ośrodka. Więcej informacji można znaleźć także tutaj 

https://gostyn.pl/Potrzebujesz_pomocy_w_opiece_nad_osoba_niepelnosprawna_Zglos_sie_do_MGOPS.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl