Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 stycznia 2023

Kandydaci do Komisji Konkursowej wciąż poszukiwani

Do piątku 27 stycznia 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia osób gotowych zaangażować się w prace Komisji Konkursowej, która dokonywać będzie w roku 2023 oceny składanych przez organizacje pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych.
Członkami Komisji mogą być osoby wskazane przez stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną, klub sportowy (bądź inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zmianami - tekst ujednolicony dostępny jest tutaj), o ile prowadzą działalność na rzecz gminy Gostyń.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny jest tutaj (PDF) lub tutaj (DOCX)) - zawierający dane oraz rekomendację kandydata - wypełniają, podpisują i opieczętowują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, z ramienia której występuje kandydat. Ten zaś składa autograf pod oświadczeniem, iż wyraża zgodę na kandydowanie.
Formularz ten należy złożyć do piątku 27 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - w ratuszu w kancelarii (Rynek 2, I piętro, pokój nr 10), albo w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (parter, biuro obsługi klienta).
Szczegółowe zasady udziału w pracach Komisji można znaleźć tutaj (PDF) oraz tutaj (DOCX).

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Poszukiwani_kandydaci_do_Komisji_Konkursowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl