Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 lipca 2022

Polsko-francuska Karta Przyjaźni - nowe zadania

Od podpisania Karty Przyjaźni między Gostyniem, Luboniem i 15 gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen we francuskiej Normandii oraz stowarzyszeniami "Luboń bez Granic", gostyńskim „Domem Europejskim” i "Europa ponad Podziałami" minęło w tym roku 20 lat. Współpraca trwa, a 14 lipca podczas wizyty Francuzów w Luboniu miało miejsce spotkanie, podczas którego symbolicznie odnowiono zawarte dwie dekady temu porozumienie.
"20 lat później, dumni z tego co osiągnęliśmy, dając w obliczu wojny dowody przyjaźni i solidarności z Ukrainą, decydujemy się kontynuować wspólne zobowiązanie" - napisano w dokumencie, pod którym autografy złożyli prezesi trzech stowarzyszeń, burmistrzowie Gostynia i Lubonia oraz szef francuskiego komitetu radnych z gmin Płaskowyżu Wschodniego Rouen.
Pierwsze kontakty z francuskimi przyajciółmi miały miejsce jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia, a młodzież gostyńskiego liceum wyjechała na inauguracyjną wymianę w roku 1994. Uroczyste podpisanie dokumentu jedynie cementowało przyjaźń. Miało to miejsce 6 kwietnia 2002 roku w zamku w Rokosowie. Kontrasygnowano umowę 24 sierpnia tegoż roku w Pałacu Belbeuf w Normandii.
Na przestrzeni minionych blisko trzech dziesięcioleci ciężar współpracy oparty był głównie na aktywnej działalności Stowarzyszenia "Dom Europejski". Tak jest do chwili obecnej. W roku bieżącym realizowany jest projekt zatytułowany "Integracja europejska instrumentem pokoju? Dylematy i nadzieje", którego elementem jest między innymi wydana w dwóch językach okolicznościowa publikacja pt. "Zapisane karty przyjaźni - dwie dekady partnerstwa 2002-2022". Jak stwierdza w niej Barbara Cwojdzińska, prezes zarządu "Domu Europejskiego", "odpowiedzialni za przyszłość naszego kontynentu, w trosce o tolerancję wobec innych, chcemy kontynuować nasze działania. Przyświecać im będzie, jak dotychczas, idea zjednoczonej, otwartej i demokratycznej Europy, społeczeństw wolnych od ksenofobii i nacjonalizmów. Budujmy WSPÓLNIE pokojową przyszłość na Starym Kontynencie".
Rocznicowe spotkanie w Luboniu wykorzystano do omówienia planów na najbliższe miesiące, w tym kontynuacji realizacji wspomnianego projektu, oraz w dłuższej perspektywie. Nauczeni doświadczeniem ostatnich lat, kiedy to bezpośrednie kontakty wykluczyła pandemia, partnerzy mają przygotowane wersje alternatywne, gdyby ponownie wprowadzono ograniczenia z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Zwrócono też uwagę na fakt, że Karta Przyjaźni to tylko symboliczne oświadczenie woli, jednak przyjaźnią się nie karty, lecz ludzie. Jak zaznaczono, najważniejsze są osobiste kontakty, a jednym z istotniejszych bieżących zadań jest zaangażowanie do współpracy kolejnych generacji mieszkańców Gostynia, Lubonia i Płaskowyżu Wschodniego Rouen.

https://gostyn.pl/Polsko-francuska_Karta_Przyjazni_-_nowe_zadania_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl