Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 kwietnia 2023

Po pandemii. Czas spotykać się na żywo!

Możliwości rozszerzenia współpracy gostyńskiej młodzieży z rówieśnikami ze Steinach, partnerskiego miasta położonego w niemieckiej Turyngii, poświęcony był cykl spotkań, które samorządowa delegacja gminy odbyła w tym partnerskim mieście położonym w niemieckiej Turyngii. Zainteresowanie istnieje po obu stronach, a dodatkową inspiracją jest możliwość skorzystania ze wsparcia, deklarowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Samorząd w Steinach zaprosił burmistrza Jerzego Kulaka i Mirosława Żywickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu, do złożenia wizyty od 20 do 23 kwietnia - w okresie, gdy w Turyngii przebywała też młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1. "Jedynka" prowadzi wymianę z Nordschule Steinach od 2014 roku. Regularne wzajemne odwiedziny - jednego roku w Gostyniu, a następnego w Steinach - przerwała wprawdzie pandemia, ale teraz wznowiono tę współpracę. Samorządowcy mieli okazję spędzić kilka godzin z młodymi gostynianami i ich koleżankami i kolegami ze Steinach. Było to w piątym dniu międzyszkolnego projektu (wymiana trwała od 17 do 23 kwietnia), więc nietrudno dostrzec było już konkretne efekty: młodzież doskonale się rozumiała, dogadywała i z zapałem realizowała wszystkie zaplanowane zadania - i te edukacyjne, i te rekreacyjne czy rozrywkowe.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która wsparła tę wymianę, zachęca istniejące partnerstwa samorządowe do poszerzania obszarów współdziałania o organizacje skupiające młodych ludzi, a także o takie stowarzyszenia, które nie mają ograniczeń wiekowych, ale młodzież aktywnie w nich działa. Dlatego też podczas pobytu gostynianie rozmawiali z przedstawicielami klubów sportowych, opiekunami młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także liderem klubu młodzieżowego, który młodym ludziom (w wieku od 10 do 27 lat) oferuje możliwość spędzania wolnego czasu poprzez sport, rekreację, gry, ruch, zajęcia interkulturowe, taniec, teatr i wiele innych. W toku rozmów z Tomaszem Bartonem, dyrektorem Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik", zrodziło się wiele pomysłów na projekty, które można by zrealizować wykorzystując potencjał organizacji działających w obu miastach partnerskich. Ponieważ w Steinach jest zdecydowanie mniej młodych mieszkańców, to właśnie partnerzy z Turyngii mają określić w najbliższym czasie priorytety. Dyrektor "Hutnika" zadeklarował gotowość do skoordynowania po stronie gostyńskiej działań, służących wyborowi tematów przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności. To oczywiście nie wyklucza samodzielnej aktywności organizacji pozarządowych. Pełne wsparcie na etapie nawiązywania kontaktów zadeklarowały oba samorządy. Niebawem zaplanowano kolejny etap uzgodnień między partnerami - podczas konferencji samorządowej, którą w maju zorganizuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Gostyńska delegacja miała okazję spotkać się w Steinach z tamtejszymi radnymi oraz grupą radnych z Korb - miasta w Badenii-Wirtembergii, które jest partnerem Steinach od 1991 roku. Samorządowcy - burmistrz Steinach Ulrich Kurtz, burmistrz Korb Jochen Müller i burmistrz Gostynia Jerzy Kulak - opowiedzieli o swoich aktualnych priorytetowych działaniach, a także o głównych problemach. Niemcy dopytywali gostynian głównie o następstwa wojny w Ukrainie - zwłaszcza o kwestie dotyczące uchodźców. Porównywali obecną falę z poprzednim kryzysem uchodźczym, kiedy to Niemcy przyjęły bardzo wielu obywateli państw z Bliskiego Wschodu i z Afryki, a uchodźcy trafiali nawet na głęboką niemiecką prowincję. Zgodnie uznano, że międzynarodowa wymiana doświadczeń między samorządami najniższego szczebla to rzecz niezwykle cenna i na pewno warto ją kontynuować. Wszyscy mogą się od siebie wiele nauczyć.

Fot. przy tytule: (C) InSuedthueringen.de - Doris Hein

https://gostyn.pl/Po_pandemii__Czas_spotykac_sie_na_zywo_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl