Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 czerwca 2020

Place zabaw w Gostyniu

Rząd zadeklarował otwarcie placów zabaw od 30 maja, jednak do dzisiaj mimo zapowiedzi brakuje wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego na jakich zasadach powinny zostać otwarte, by zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Samorząd czekając na wytyczne wstrzymywał się z otwarciem placów na terenie gminy Gostyń. Decyzją burmistrza od 5 czerwca place zabaw zostały otwarte, jednak bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od rodziców i opiekunów.

Dlatego ważne jest, aby dorośli, którzy odwiedzają place zabaw razem z dziećmi, sami zadbali o przestrzeganie najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać by zachować dystans społeczny. Jeśli na placu zabaw nie ma możliwości, by zachować dwumetrową odległość od innych - należy nadal zasłaniać usta i nos. Maseczek nie muszą nosić tylko maluchy do 4 roku życia. Starsze dzieci nadal mają taki obowiązek, gdy sytuacja tego wymaga.

Ze względu na specyfikę placów zabaw niemożliwe jest też dezynfekowanie znajdujących się tam urządzeń po każdym użyciu. Dlatego zaleca się, aby o bezpieczeństwo dzieci zadbali opiekunowie. Warto, by dziecko przed każdym wejściem na plac i po wyjściu z niego zdezynfekowało ręce. To pozwoli na lepsze zapobieganie ewentualnym zakażeniom - otwarcie placów zabaw nie zwalnia dorosłych z obowiązku dbania o bezpieczeństwo.

https://gostyn.pl/Place_zabaw_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl