Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 marca 2019

„Parasolka zaufania” otrzymała ministerialne dofinansowanie

57.150 zł otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Parasolka zaufania – edycja II”. Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających podnieść świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach programu profilaktycznego „Parasolka zaufania – edycja II” zorganizowane zostaną stacjonarne i wyjazdowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców, mediacje rodzinne oraz punkt konsultacyjno-doradczy dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie zakłada również cykl działań edukacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019.

https://gostyn.pl/Parasolka_zaufania_otrzymala_ministerialne_dofinansowanie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl