Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2021

PROINGO – szansa dla otwartych na innowacje

„PROINGO” – to program pomocy dla lokalnych mikro, małych i średnich firm, które chcą wprowadzać własne, innowacyjne rozwiązania. Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia przyjmuje Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Firmy zakwalifikowane do „PROINGO – Programu inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym”, bo tak brzmi jego pełna nazwa, będą mogły pozyskać nawet 35 250 zł dofinansowania na innowacje.

Rozpoczęła się już rekrutacja. Jej warunki, kryteria i zasady udziału w programie, etapowy przebieg programu oraz pełny wykaz świadczeń, które otrzymają zakwalifikowani uczestnicy „PROINGO”, znaleźć można tutaj. O szczegółowe wyjaśnienia można także poprosić konsultantów SWPPG – telefonicznie (537007087), mailowo (kontakt@gospodarka.gostyn.pl), bądź osobiście w biurze w Gostyniu (ul. 1 Maja 13/3) po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Podczas dokonywania ocen firm ubiegających się o udział w programie preferowane będą podmioty prowadzące działalność w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski (plik PDF).

Realizowany przez SWPPG projekt „PROINGO” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 531 450,72 zł, z czego 420 750 zł stanowi wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

https://gostyn.pl/PROINGO_-_szansa_dla_otwartych_na_innowacje_42139.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl