Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 listopada 2021

PROINGO – przedłużono rekrutację

„PROINGO” – to program pomocy dla lokalnych mikro, małych i średnich firm, które chcą wprowadzać własne, innowacyjne rozwiązania. Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia przyjmuje Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Firmy zakwalifikowane do „PROINGO – Programu inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym”, bo tak brzmi jego pełna nazwa, będą mogły pozyskać nawet 35 250 zł dofinansowania na innowacje.

Przedłużono rekrutację do programu do 28 listopada 2021 roku. Jej warunki, kryteria i zasady udziału w programie, etapowy przebieg programu oraz pełny wykaz świadczeń, które otrzymają zakwalifikowani uczestnicy „PROINGO”, znaleźć można tutaj. O szczegółowe wyjaśnienia można także poprosić konsultantów SWPPG – telefonicznie (537007087), mailowo (kontakt@gospodarka.gostyn.pl), bądź osobiście w biurze w Gostyniu (ul. 1 Maja 13/3) po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Podczas dokonywania ocen firm ubiegających się o udział w programie preferowane będą podmioty prowadzące działalność w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.

Realizowany przez SWPPG projekt „PROINGO” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 531 450,72 zł, z czego 420 750 zł stanowi wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

https://gostyn.pl/PROINGO_-_przedluzono_rekrutacje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl