Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Ozdrowieńcu oddaj osocze

Jeśli chorowałeś na covid-19 i jesteś ozdrowieńcem - możesz oddać osocze dla tych, którzy walczą z chorobą.

O tym jak oddać osocze i kto może to zrobić można dowiedzieć się więcej na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Osocze można oddać metodą plazmaferezy, wtedy osoby, które chcą oddać osocze muszą najpierw skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia terminu wizyty - nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu.

Kontakt z Działem Dawców mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl , lub telefonicznie: 574 782 025 lub 574 782 039.
Jak podkreśla RCKiK w Poznaniu w związku z dużą liczbą chętnych do oddania osocza kontakt lekarza z Działu Dawców może zając nawet kilka dni.
Ozdrowieniec może oddać krew pełną, w tej sytuacji od 14.12.2020 można zgłaszać się do oddania krwi pełnej jako ozdrowieniec w siedzibie głównej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej oraz w Oddziałach Terenowych.
Każdy dawca-ozdrowieniec musi w momencie rejestracji przedstawić dokument potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2 lub dodatni wynik przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (wynik laboratoryjny lub wpis w systemie pacjent/gabinet.gov.pl)

Informację o tym gdzie i w jakich godzinach można oddać krew w Wielkopolsce można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Ozdrowiencu_oddaj_osocze.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl