Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 listopada 2023

Potrzebujesz pomocy w opiece nad osobą niepełnosprawną?

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców gminy Gostyń w tym zakresie.

Prosimy do wrotku 14 listopada do godz. 14.00, osoby zainteresowane pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej w roku 2024 o kontakt:

  • osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 250,
  • telefoniczny na nr tel. 65 300 22 49,

Wyrażona chęć udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024, w ramach prowadzonej diagnozy społecznej - nie jest zgłoszeniem do Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, to jest. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
     

https://gostyn.pl/Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2024.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl