Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•          dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

•          osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w dwóch formach:

•          usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

•          usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Na jednego uczestnika programu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przysługiwać będzie nie więcej niż 240 godzin, natomiast w przypadku usługi opieki wytchnieniowej całodobowej przysługiwać będzie nie więcej niż 14 dni.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń) u pracowników: Natalii Miler (tel. 65 300 22 49, natalia.miler@mgopsgostyn.pl) i Kamili Piaseckiej (tel. 65 300 22 59, kamila.piasecka@mgopsgostyn.pl).

https://gostyn.pl/Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl