Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lutego 2024

Ogłoszono konkurs ofert

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do środy 28 lutego 2024 roku do godziny 15.30.

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Ogloszono_konkurs_ofert_44145.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl