Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lutego 2020

Ogłoszono dwa konkursy ofert

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizacje zadań publicznych. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do poniedziałku 23 marca 2020 roku.

Ogłoszone przez burmistrza Gostynia konkursy ofert dotyczą zadań z zakresu:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów,

2)      działań na rzecz integracji europejskiej.

Pełną treść obu ogłoszeń można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Ogloszono_dwa_konkursy_ofert.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl