Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 października 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej, projekt mpzp - Gostyń

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej 9 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu,  dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej.

Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.

 

 /-/ Z up. Burmistrza Gostynia

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza Gostynia

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_protokolu_dyskusji_publicznej__projekt_mpzp_-_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl