Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 kwietnia 2021

Oferta Fundacji Fabryka Pomysłów

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Fundacja Fabryka Pomysłów zwróciła się o dofinansowanie zadania pn.: Stary „rock” jak wino.

Uwagi do oferty można zgłaszać do środy 28 kwietnia 2021 roku.

Oferta dostępna jest tutaj.

 

https://gostyn.pl/Oferta_Fundacji_Fabryka_Pomyslow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl