Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2019

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” – kursy zawodowe i staż

Jesteś w wieku 18-24 lat? Nie masz pracy, nie uczysz się, nie szkolisz? Nie masz kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? – weź udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas kursów i staży. Planowane zawody to: kosmetyczka, spawacz, magazynier, pracownik biurowy. Hufiec Pracy w Gostyniu oferuje:

  • doradztwo zawodowe,
  • bezpłatne szkolenia zawodowe z możliwością uwzględnienia modułu ogólnorozwojowego, tj. kursu językowego, komputerowego, prawa jazdy kat. B (kursy tylko kompatybilne z kursem zawodowym, np. handlowiec z prawem jazdy kat. B, pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera),
  • 3 miesięczne staże zawodowe wraz z wypłaceniem stypendium.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w pod numerem telefonu: 65 572 10 16. Udział w projekcie jest bezpłatny.

https://gostyn.pl/Od_szkolenia_do_zatrudnienia_-_EFS_-_kursy_zawodowe_i_staz.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl