Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 listopada 2023

Od 20 XI okresowe utrudnienia w ruchu

Od poniedziałku 20 listopada 2023 roku czekają na nas w Gostyniu kolejne okresowe utrudnienia komunikacyjne. Na skrzyżowaniu ulicy Nad Kanią z ulicą Europejską rozpoczną się prace remontowe. W efekcie czasowo nie będzie możliwy wyjazd z ulicy Nad Kanią, ani też wjazd na nią z tego skrzyżowania. Ulica Europejska pozostanie przejezdna podczas prac, ale kierowcy będą musieli dostosować się do oznakowania i zwiększyć ostrożność na odcinku, na którym działać będą drogowcy. Zmiany nastąpią również w komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
Prace związane z przebudową polegać będą na zmianie pochylenia poprzecznego w obrębie tzw. tarczy skrzyżowania. Istniejące pochylenia poprzeczne - daszkowe na ulicy Nad Kanią zmienione zostaną na jednostronne, tak aby na drodze głównej, czyli ulicy Europejskiej, zachowany był płynny przejazd. Z uwagi na zmianę pochyleń w obszarze skrzyżowania, konieczne będzie rozebranie krawężników i ponowne ich ułożenie. Podobnie należało będzie rozebrać nawierzchnię ścieżek pieszo-rowerowych i wysp z kostki brukowej i dostosować wysokościowo do skorygowanej niwelety.
Umowa przewiduje, że prace zostaną zrealizowane do połowy grudnia. Wykonawcą robót będzie spółka Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud.
Informację o okresowych zmianach w komunikacji miejskiej i podmiejskiej znaleźć można tutaj.

https://gostyn.pl/Od_20_XI_okresowe_utrudnienia_w_ruchu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl