Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 stycznia 2019

Obwieszczenie ws. budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w Tworzymirkach

PPOS.6733.36.2018

Gostyń, 22 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 22 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.36.2018) dotycząca budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 62/5 położonej w Tworzymirkach. Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_swietlicy_wiejskiej_kontenerowej_wraz_z_infrastruktura_techniczna_w_Tworzym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl