Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 stycznia 2019

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu

PPOS.6733.37.2018

Gostyń, 7 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 7 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.37.2018) dotycząca budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz.nr 2604/2 położonej w Gostyniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_i_kanalizacji_sanitarnej_w_Gostyniu_40071.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl