Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 września 2019

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogi dojazdowej w Goli

PPOS.6733.15.2019

Gostyń, 16 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 16 września 2019 r. została wydana decyzja nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.15.2019) dotycząca budowy oświetlenia drogi dojazdowej wraz z linią energetyczną nn 0,4 kV, na terenie działek nr 59/68, 70/2, 72/11, położonych w Goli.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogi_dojazdowej_w_Goli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl