Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 stycznia 2019

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej - Gostyń, ul. ks. Franciszka Olejniczak

PPOS.6733.35.2018

Gostyń, 16 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 16 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.35.2018) dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV o łącznej długości do 200 m, na działkach  o nr ewid. 1532/9, 1534/2, 1532/10, 1534/1 oraz części działek nr ewid 1532/3, 1532/5 i 1533 położonych w Gostyniu w rejonie ul. ks. Franciszka Olejniczaka. Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_-_Gostyn__ul__ks__Franciszka_Olejniczak.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl