Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 października 2022

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-V.7840.169.2022.10

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 17 października 2022 r.

IR-V.7840.169.2022.10


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu


Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, dla inwestycji pn.:

„Remont gazociągu DN 500 Krobia – Śrem
wraz z odboczkami: DN 100 Śrem i DN 100 Gostyń”


zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
Powiat gostyński
Gmina Krobia
Jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia - Miasto
Obręb: 0001 Krobia, dz. nr ewid.: 292 (PO1Y/00007055/9), 296/1 (PO1Y/00038848/1), 235/1 (PO1Y/00039305/0), 236/20 (PO1Y/00012304/8), 236/41 (PO1Y/00020684/4),
321/2 (PO1Y/00022336/4), 353 (PO1Y/00033718/6), 444 (PO1Y/00003171/0), 445 (PO1Y/00003171/0), 446 (PO1Y/00002718/0), 468 (PO1Y/00007049/4), 473/2 (PO1Y/00022336/4), 580/1 (PO1Y/00039305/0), 619 (PO1Y/00011808/4), 620 (PO1Y/00037792/6), 621 (PO1Y/00037792/6), 638/1 (PO1Y/00018406/5), 639/1 (PO1Y/00018406/5);


Jednostka ewidencyjna 300403_5 Krobia – obszar wiejski
Obręb: 0009 Stara Krobia, dz. nr ewid.: 110/2 (PO1Y/00023774/3), 111/1 (PO1Y/00012181/9), 115 (PO1Y/00041277/1), 116/11 (PO1Y/00004434/9), 212/4 (PO1Y/00046501/6), 254 (PO1Y/00029900/8), 255 (PO1Y/00029900/8), 256 (PO1Y/00029900/8), 435 (PO1Y/00037692/5), 513/1 (PO1Y/00034908/2).

Obręb: 0018 Wymysłowo, dz. nr ewid.: 5 (PO1Y/00000045/7), 6 (PO1Y/00001133/8), 21 (PO1Y/00008871/2), 22/2 (PO1Y/00008108/3), 23 (PO1Y/00022084/2), 24 (PO1Y/00036244/3), 28/1 (PO1Y/000036244/3), 28/2 (PO1Y/00002459/6), 36/1 (PO1Y/00036244/3), 36/2 (PO1Y/00041102/4); 
Obręb: 0020 Żychlewo, dz. nr ewid.: 280 (PO1Y/00003120/8), 281 (PO1Y/00011866/8), 282 (PO1Y/00022061/5), 407 (PO1Y/00010223/2), 479 (PO1Y/00037697/0), 480/1 (PO1Y/00035141/4), 481/2 (PO1Y/00039163/2), 494 (PO1Y/00027505/5), 495/1 (PO1Y/00042651/4), 495/2 (PO1Y/00042651/4), 501 (PO1Y/00011263/1), 630 (PO1Y/00036244/3), 631 (PO1Y/00036594/1), 637 (PO1Y/00007704/4), 638 (PO1Y/00007695/7), 662 (PO1Y/00035070/5), 664 (PO1Y/00034907/5), 675 (PO1Y/00007684/7), 676 (PO1Y/00010795/2), 677/2 (PO1Y/00000686/2), 677/3 (PO1Y/00011707/6), 684 (PO1Y/00027505/5), 687 (PO1Y/00003120/8), 698 (PO1Y/00027505/5);

Gmina Gostyń
Jednostka ewidencyjna 300402_4 Gostyń
0001 Obręb: 0001 Gostyń, dz. nr ewid.: 640/7 (PO1Y/00029651/7), 641 (PO1Y/00010156/1), 723/8 (PO1Y/00010156/1), 724/11 (PO1Y/00029651/7), 727/8 (PO1Y/00024109/8), 728/8 (PO1Y/00019219/4), 729/3 (PO1Y/00020936/6), 729/6 (PO1Y/00039861/5), 729/8 (PO1Y/00029651/7), 730/6 (PO1Y/00020936/6), 730/8 (PO1Y/00020936/6), 731 (PO1Y/00036730/7), 732/2 (PO1Y/00036730/7), 739/4 (PO1Y/00001082/5), 741/5 (PO1Y/00011461/9), 746 (PO1Y/00001082/5), 751/2 (PO1Y/00004902/1), 752/2 (PO1Y/00004903/8);

Jednostka ewidencyjna 300402_5 Gostyń – obszar wiejski
Obręb: 0011 Krajewice, dz. nr ewid.: 14/3 (PO1Y/00041477/3), 32/3 (PO1Y/00035245/3), 32/4 (PO1Y/00035245/3), 32/9 (PO1Y/00034192/9), 62/1 (PO1Y/00023688/3), 63/1 (PO1Y/00022476/7), 68/1 (PO1Y/00031891/8), 68/13 (PO1Y/00026967/4), 70/6 (PO1Y/00024814/3), 70/9 (PO1Y/00011663/5), 75/18 (PO1Y/00010783/5), 82/1 (PO1Y/00040573/9), 82/2 (PO1Y/00038633/1), 418/2 (PO1Y/00008685/1); 

Obręb: 0021 Ziółkowo, dz. nr ewid.: 192/2 (PO1Y/00023729/3), 195/2 (PO1Y/00022566/5), 197 (PO1Y/00023125/9);

Gmina Piaski
Jednostka ewidencyjna 300405_2 Piaski
Obręb: 0003 Drzęczewo, dz. nr ewid.: 1/4 (PO1Y/00025655/7), 2/12 (PO1Y/00040040/4), 124/16 (PO1Y/00004503/4), 124/17 (PO1Y/00004503/4), 133/8 (PO1Y/00035153/1).

Obręb: 0005 Grabonóg, dz. nr ewid.: 7/1 (PO1Y/00000608/2), 8/1 (PO1Y/00000244/2), 9/1 (PO1Y/00001330/9), 10/1 (PO1Y/00007213/5), 11/1 (PO1Y/00022660/4), 16/1 (PO1Y/00022362/5), 16/2 (PO1Y/00022362/5), 19 (PO1Y/00034450/6), 20 (PO1Y/00034633/3), 60/2 (PO1Y/00025662/9), 61/1 (PO1Y/00022362/5), 62 (PO1Y/00042284/0), 63/1 (PO1Y/00046031/0), 63/2 (PO1Y/00046031/0), 155 (PO1Y/00041476/6), 157/1 (PO1Y/00042284/0), 157/2 (PO1Y/00042284/0), 158/6 (PO1Y/00000584/7), 158/7 (PO1Y/00000584/7), 160/12 (PO1Y/00046122/5), 160/13 (PO1Y/00046122/5), 160/15 (PO1Y/00046122/5), 161/2 (PO1Y/00022362/5), 161/3 (PO1Y/00022362/5), 164/3 (PO1Y/00036198/5), 252/1 (PO1Y/00038302/2),  252/2 (PO1Y/00038302/2), 279/1 (PO1Y/00029904/6), 280/1 (PO1Y/00033430/3);

Obręb: 0008 Piaski, dz. nr ewid.: 825 (brak KW), 826 (brak KW), 833/2 (PO1Y/00039398/8), 845/1 (PO1Y/00038929/3), 845/2 (PO1Y/00038929/3), 846/1 (PO1Y/00005946/8), 846/2 (PO1Y/00005946/8), 846/3 (PO1Y/00005946/8), 855 (PO1Y/00037466/2), 859/1 (PO1Y/00033245/9), 859/2 (PO1Y/00033245/9), 859/3 (PO1Y/00033245/9), 860/1 (brak KW), 860/2 (brak KW), 873/3 (PO1Y/00036071/9), 873/5 (PO1Y/00033245/9), 50141/1 (PO1Y/00010129/3), 50141/2 (PO1Y/00010129/3),  50141/3 (PO1Y/00010129/3);
Obręb: 0009 Podrzecze, dz. nr ewid.: 181/1 (PO1Y/00038063/4);

Powiat Śremski
Gmina Śrem
Jednostka ewidencyjna 302604_4 Śrem
Obręb: 0007 Śrem, dz. nr ewid.: 1740/2 (PO1M/00004158/1), 1741/1 (PO1M/00024567/7), 1741/2 (PO1M/00038344/9), 1741/3 (PO1M/00024567/7), 2051/1 (PO1M/00024981/5), 2051/3 (PO1M/00025009/5), 2217 (PO1M/00024567/7), 2457/4 (PO1M/00055200/3), 2463/1 (PO1M/00025009/5), 2464/1 (PO1M/00055200/3), 2465/6 (PO1M/00055200/3), 2466 (PO1M/00045964/3), 2467/1 (PO1M/00002082/3), 2467/3 (PO1M/00055995/2), 2467/8 (PO1M/00056860/4), 2467/9 (PO1M/00056386/7), 2467/10 (PO1M/00056860/4), 2467/12 (PO1M/00052171/9), 2502/1 (PO1M/00004158/1), 2502/2 (PO1M/00038344/9), 2502/3 PO1M/00004158/1), 2503/3 (PO1M/00004158/1), 2503/4 (PO1M/00038344/9), 2503/5 (PO1M/00004158/1), 2504/3 (PO1M/00012318/0), 2506/12 (PO1M/00038344/9), 2506/18 (PO1M/00038344/9), 2506/19 (PO1M/00004158/1), 2574 (PO1M/00012318/0);


Jednostka ewidencyjna 302604_5 Śrem - obszar wiejski
Obręb: 0010 Grzymysław, dz. nr ewid.: 10/4 (PO1M/00007078/7), 13/1 (PO1M/00004158/1), 14/1 (PO1M/00004158/1), 15/4 (PO1M/00050853/0), 16/1 (PO1M/00002648/9), 19/2 (PO1M/00004158/1), 20/4 (PO1M/00009589/6), 20/5 (PO1M/00009589/6), 32/2 (PO1M/00024572/5), 54/4 (PO1M/00030478/1), 55/1 (PO1M/00040612/6), 55/2 (PO1M/00010097/0), 56 (PO1M/00013527/5), 59/1 (PO1M/00024575/6), 63 (PO1M/00039387/9), 64/3 (PO1M/00004158/1), 66 (PO1M/00032587/2), 69/2 (PO1M/00008904/4);
Obręb: 0022 Ostrowo, dz. nr ewid.: 16 (PO1M/00025207/3);
Obręb: 0025 Pysząca, dz. nr ewid.: 76 (PO1M/00038344/9), 77/7 (PO1M/00004158/1), 79/1 (PO1M/00038344/9), 79/2 (PO1M/00015350/7), 81/1 (PO1M/00040750/5), 81/2 (PO1M/00008454/4), 82/2 (PO1M/00009499/8), 83/2 (PO1M/00000725/9), 84 (PO1M/00009499/8), 91/8 (PO1M/00038344/9), 91/11 (PO1M/00040750/5), 91/60 (PO1M/00055901/7), 201 (PO1M/00025208/0).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zwanej dalej Kpa, w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 20 października 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 
Zgodnie z art. 10 Kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/ 18, a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia w zakresie, który nie może zostać zrealizowany poprzez inne kanały komunikacyjne takie jak: telefon, e-mail, ePUAP czy poczta tradycyjna. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować z pracownikami telefonicznie pod nr. 61 854 14 86, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.30-15.00, wtorek, czwartek w godzinach 12.00-15.00 lub mailowo e-mail: msulek@poznan.uw.gov.pl.
W przypadku gdy po zawiadomieniu o wszczęciu przedmiotowego postępowania nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiemo wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu - nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

                                                                                                                                  z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                                                                                  Jacek Wróblewski
                                                                                                                                  Kierownik Oddziału
                                                                                                                                  Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
                                                                                                                               

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_Wojewody_Wielkopolskiego_IR-V_7840_169_2022_10.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl