Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 listopada 2023

Nowości w PPK bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online

Aktualnym istotnym tematom związanym z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi poświęcony będzie webinar, który zaplanowano na środę 15 listopada 2023 roku. Rozpocznie się o godzinie 10.00, potrwa godzinę, a udział w szkoleniu jest bezpłatny – wystarczy zarejestrować się poprzez internet (link podajemy poniżej). Webinar przeznaczony jest dla pracodawców, a także dla pracowników odprowadzających składki PPK w imieniu pracowników firm i instytucji.
Omówione zostaną między innymi takie zagadnienia jak: warunki uprawniające do obniżenia wpłaty podstawowej w PPK; terminy obowiązywania deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej i zmiany tej deklaracji; wysokość wpłaty dodatkowej uczestnika PPK oraz termin jej obowiązywania po nowelizacji z 2022 roku; możliwość różnicowania wpłaty dodatkowej; obliczanie podstawy opodatkowania uczestnika PPK, czy ewidencjonowanie kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
Wirtualne spotkanie na platformie MS Teams poprowadzi Mateusz Kozłowski, Regionalny Ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.
W celu zarejestrowania się na webinarium należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.
Zarejestrowane osoby otrzymają link do uczestnictwa w spotkaniu najpóźniej w dniu wydarzenia.
Do udziału zachęcają: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z webinarium można skontaktować się z biurem SWPPG w Gostyniu, ul. Polna 63, tel. 537007087.

https://gostyn.pl/Nowosci_w_PPK_bez_tajemnic_-_bezplatne_szkolenie_online.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl