Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2022

Nowości kadrowe z Urzędu

Poniedziałek 1 sierpnia 2022 roku był pierwszym dniem pracy nowych urzędniczek – Joanny Długiej w Wydziale Komunikacji Społecznej i Beaty Juskowiak w Wydziale Organizacyjnym. Tego dnia pracę na stanowisku ds. działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich rozpoczęła również Martyna Podgórska, która w ramach awansu wewnętrznego zastąpiła na tym stanowisku pracownika, który przeszedł na emeryturę.

Joanna Długa (na zdjęciu po prawej) i Beata Juskowiak zostały wybrane do zatrudnienia w wyniku otwartych, konkurencyjnych naborów. Spełniły w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i dodatkowe stawiane kandydatom.

Joanna Długa na stanowisku ds. komunikacji społecznej i promocji zajmować się będzie m.in. prowadzeniem polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu, dbać będzie o pozytywny wizerunek gminy i marki Gostyń, w tym realizację kampanii „Jestem z Gostynia” i „Gostyńska kranówka”.

Beata Juskowiak na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej zapewniać będzie obsługę organizacyjno – kancelaryjną kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu.

 

https://gostyn.pl/Nowosci_kadrowe_z_Urzedu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl