Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 października 2020

Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu

O projekcie:

Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0089/19
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2020 do 30 września 2022 roku
Całkowita wartość projektu:  873 251,89 złotych
Kwota dofinansowania: 818 651,89 złotych

 

Projekt realizowany w ramach:

Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”
Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gostyń oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Projekt będzie realizowany w budynku, w którym powstanie pierwszy żłobek samorządowy w Gostyniu. Adres: ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń.

Planowane efekty projektu:

- doposażenie w meble/sprzęt 10 pomieszczeń;

- doposażenie w materiały dydaktyczne 3 pomieszczeń;

- utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania.

 

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w żłobku w Gminie Gostyń.

 

Zadanie 2.

Bieżące funkcjonowanie 20 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Gminie Gostyń.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Nowe_miejsce_dla_maluchow_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl